תקנון אתר

התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים והאיגוד לא נושא באחריות או ערב לטיב המידע, נכונותו, תקפותו, שלמותו, דיוקו או התאמתו לכל מטרה שהיא.

פרסום המידע ו/או השירותים באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של האיגוד לגבי נכונות ו/או כדאיות המידע ו/או השירותים ולעניין השימוש בהם.

האיגוד לא אחראי לכל נזק או פגיעה ישירים / עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן, השירותים או המידע המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.

האיגוד עושה כל שביכולתו לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך אינו אחראי לנכונות התוכן והמידע המקצועי המתפרסם באתר, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות ומבזקים הכלולים בו.

כללי

כותרת

עוד מידע